COOlSwiss คืออะไร?

CoolSwiss คือเทคโนโลยีการสลายไขมันด้วยความเย็น โดยใช้ Applicator ดึงเฉพาะชั้นไขมันเข้ามาในหัวดูดสูญญากาศ และฟรีซก้อนไขมันนั้นด้วยความเย็น -5 ถึง -10 องศาเซลเซียส นาน 30-60 นาที ซึ่งความเย็นจะค่อยๆส่งผ่านชั้นผิวหนังเข้าไปสลายเฉพาะเซลล์ไขมันออกตามกลไกทางธรรมชาติ เทคโนโลยีนี้ได้รับการวิจัยและพัฒนาจนมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด จึงสามารถสลายเซลล์ไขมันได้ โดยเซลล์ไขมันนั้นไม่กลับมาอีก สามารถแก้ปัญหาไขมันที่เอาออกอยากและไม่ตอบสนองต่อการควบคุมอาหารหรือออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องผ่าตัดหรือดูดออกและไม่ต้องพักฟื้นหลังทำ 

ข้อดีของการทำ CoolSwiss Prime

 1. ลดไขมันได้ถึง 20-30% จากการทำครั้งแรก
 2. ใช้เวลาทำไม่นาน เพียง 30-60 นาที ขึ้นอยู่กับจุด
 3. เห็นผลได้ชัดเจน โดยมีงานวิจัยรับรอง
 4. ไม่ต้องพักฟื้น สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ
 5. ไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องใช้มีดหรือเข็ม มีเพียงรอยช้ำเล็กน้อย
 6. สามารถทำต่อเนื่องได้ทุก 3 เดือน
 7. ได้การรับรองความปลอดภัยจากสถาบันระดับโลก
 8. ได้การรับรองจากองค์การอาหารและยาประเทศไทย (FDA)

การเตรียมตัวก่อนทำ CoolSwiss

 1. ห้ามสตรีมีครรภ์ และผู้ที่ฝังโลหะในร่างกายในการทำ
 2. ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งในบริเวณที่ต้องการทำ
 3. ควรเลือกคลินิกที่ได้มาตรฐานและแพทย์ที่มีประสบการณ์
 4. ตรวจสอบเครื่อง CoolSwiss แท้ได้จากผู้จำหน่าย และสติ๊กเกอร์บริเวณตัวเครื่อง
 5. ควรถ่ายรูปเปรียบเทียบก่อนและหลังการรักษา

การปฏิบัติตัวหลังทำ coolswiss

 1. ควรให้ผู้ช่วยนวดหลังทำเสร็จทันทีเพื่อผลลัพท์ที่ดีมากยิ่งขึ้น
 2. สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติ โดยไม่ต้องพักฟื้น
 3. อาการที่พบได้บ่อยหลังทำคือ อาการชา คัน ช้ำ บริเวณที่ทำ ซึ่งจะดีขึ้นและหายไปภายใน 2 สัปดาห์
 4. การคุมอาหารและออกกำลังกายจะช่วยให้ได้ผลลัพท์ที่ดีมากยิ่งขึ้น
 5. สามารถกลับมาทำซ้ำได้ภายใน 3 เดือน ตามวินิจฉัยของแพทย์