Tag Archives: ดูแลตัวเองหลังทำเทอร์มาจ

หลังทำ Thermage FLX ดูแลตัวเองอย่างไร ?

Thermage ถือเป็นหัตถการที่มีความปลอดภัย เนื่องจากความถี่ของคลื่นวิทยุ ที่ไม่ส่งผลอันตรายใด ๆ ต่อผิวหนัง ในกรณีเกิดรอยแดงหรือบวมเล็กน้อย เป็นอาการปกติครับ เกิดขึ้นได้ชั่วคราวหลังการรักษา แต่มักจะหายไปภายใน 24 ชั่วโมง